Ocenenia

2013, Cena Slovenskej komory architektov CE-ZA-AR 2013 v kategórii INTERIÉR za Byt v Nitre
Kto * Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke
Viac info o CE-ZA-AR 2013


2008, Slovenská expozícia na Bienále architektúry v Benátkach
Kto * askpeprsző * Ján Pernecký, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke
Viac info Bienále architektúry Benátky 2008


2004, Shinkenchiku residential competition, The Japan Architect Magazine
Tokyo * Porotca * Steven Holl
Kto * askpeprsző * Ján Pernecký, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke 
Aké * Čestné uznanie * Honorable mention


 
back to top