12/08/2014

Mestský úrad v Leopoldove

Čo * Mestský úrad v Leopoldove
Kde * Leopoldov
Ako * Malé, členité a útulné ukončenie parku. Dôstojný, tichý dvor radnice. Rozšírenie spolkového domu a terasa kaviarne. Betónový povrch kontinuálne prechádza do domov. Jeden pomáha druhému.
Kedy * 2014
Status * Architektonická súťaž
Spolupráca * plusminus architects (Maroš Fečík, Filip Kandravý)Radnica na námestí
Budúci mestský úrad je obyčajná administratívna budova.
Iná je tým, že má svoje výlučné miesto v organizme mesta, fyzicky a symbolicky ukončuje námestie.
Je otvorená, vytvára nový verejný priestor - intímne námestie/dvor, ktoré má ambíciu byť živým a pestrým miestom.
Je tehlová, chce znakovo nadviazať na poctivú utilitárnosť "železničiarskeho slohu", možno aj na jeho obyčajnosť a autorskú anonymitu.
Radničné námestie je doplnené o knižnicu, spolkový dom, malú kaviareň a zázemie pre údržbu mesta.
Všetko okolo verejného dvora. Jeho betónový povrch prechádza priestormi všetkých domov. Priepustnou membránou sú zasklenia po zem.

Radničné námestie/dvor?
Malé, členité a útulné ukončenie parku. Dôstojný, tichý dvor radnice. Rozšírenie spolkového domu a terasa kaviarne. Betónový povrch kontinuálne prechádza do domov. Jeden pomáha druhému.

Knižnica
Pekne opravený dom po hasičskej zbrojnici. Ponechanie očisteného tvaroslovia je dôstojným objektom pre knižnicu ako symbol kontinuity. Malá muzeálna expozícia s históriou leopoldovskej pevnosti, fyzický model, fotky?

Kaviareň
Dopĺňa knižnicu a spolkový dom. Skrýva sa v kúte námestia, má rada ticho. Pevná tehlová stena od chrbta ponúka príjemné miesto na pozorovanie.

Spolkový dom
Od ulice je oddelený sklom, niekedy závesom. Verejné udalosti sa dejú vo verejnom priestore. Na poschodí ľudia zdieľajú svoje záujmy. Dom je bonusom, niečím navyše v meste.

Radnica
Stará nestojí za tú prácnosť. Nová upravuje ulicu k lepšej prehľadnosti a bezpečnosti, vzniká odstup pred a nový verejný priestor za. Prísny rád je pre stránky a administratívu, veľké otvory sú verejné priestory domy a transparentné vedenie mesta. Malé narušenia hovoria, že to neberieme smrteľne vážne.
Starosta je hore. Vidí a je videný. Na streche si spolu urobíte piknik :-).
Naivná symbolika!
To by mohlo fungovať.
 
back to top