9/03/2012

Pole

Čo *  Areál voľného času
Ako * Obsadenie a zmenšenie poľa kontajnerovými stenami a drevenou lávkou 
Kedy * 2012
Kde * SVK
Status * Štúdia
Spolupráca * Martin Hložka, Linda Siráňová, Ján Urban


Čo vie ponúknuť dlhý a relatívne úzky pás pola pre zábavu? Navrhujeme rozdelenie na viacero menších celkov. Určenie pevných nosných bodov a línií, ktoré ustrážia meniaci sa program.

Kontajnerove steny rozdelujú parcelu na zóny s rovnakými rozmermi. Každá zóna sa stáva izbou s vlastným programom. Jednotilvé steny pohlcujú časť náplne. Stávajú sa barmi, skladmi, hygienou, kanceláriami atď. Rôzne tvarovanie stien vytvára odlišné kulisy.
 Rozdelnie pozemku na viac menších uzatvorených častí zmenší pocitovú mierku dlhého neukončeného pozemku. Uzatvorené podcelky vytvárajú námestia, plochy. Rast do zadnej časti pozemku pôsobí vždy ukončene. Delenie pozemku sa fyzicky realizuje dvoma prvkami: kontajnerom a drevenou lávkou.

Základnou náplňou sú deti a voľný čas, šport, adrenalín, kultúra a vzdelávanie.

 
back to top