7/29/2010

Domografia * pblog.sk


Výstavný projekt  DOMOGRAFIA  chce osloviť verejnosť cez príbehy piatich domov, ktoré vznikli ako výsledok tvorivej spolupráce klienta a architekta. Chce ukázať výhody domu „šitého na mieru“, prelomiť vžitú normu: „keď dom, tak z katalógu“.
Prezentované budú kvalitné diela autorov pôsobiacich na Slovensku. Cieľom je osloviť širokú verejnosť, výstava bude prebiehať priamo na ulici, v pešej zóne mesta Považská Bystrica a iných miest. Domy budú prezentované jednak na výstavných paneloch a jednak prostredníctvom videoprojekcie. Tá bude zostavená z rozhovorov s ich obyvateľmi – teda rozhovorov dobre zrozumiteľných i pre laikov. Vybratých viacero typov domov, tak aby oslovovali čo možno najväčšiu skupinu návštevníkov...
Viac na 
 www.pblog.sk

Fotky z nakrúcania * Marián Lacza
 
back to top