6/04/2010

House of Multiple Dimensions 2004 * Japonsko

Čo * House of Multiple Dimensions * "About Verticality"
Súťažný návrh medzinárodnej architektonickej súťaže
Shineknchiku residential competition 2004 Porotca * Steven Holl
Kde * Japonsko
Ako * Pojednanie o úlohe vertikality v architektonickom priestore
Kedy * 2004
 
Status * Čestné uznanie * Honorable mention
Kto *
askpeprsző * Ján Pernecký, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke

O vertikalite
Architektúra slúži človeku – obyvateľovi planéty Zem. Preto je hlavným uhlom pohľadu uhol ľudskej bytosti zviazanej podmienkami tohto fyzického a fyzikálneho sveta.
Človek vníma všetky dimenzie vesmíru iba cez tri z nich – horizontalitu, vertikalitu, čas.
Našou mierkou času je ľudský život, jeho periodicita a stav pohybu. Svet sa mení vzhľadom na náš aktuálny stav a pozícii na časovej osi => pohybovým faktorom priestoru je sama ľudská bytosť.
Všetky horizontálne dimenzie boli ľudskej rase fyzicky dosiahnuteľné odjakživa. Pohyb pozdĺž ktorejkoľvek z horizontálnych dimenzií je len otázkou vôle a nestojí veľa skutočného úsilia, zatiaľ čo vertikálna dimenzia je takmer nedosiahnuteľná dokonca aj dnes. Pre bežného jednotlivca neexistuje spôsob, ako dosiahnuť body mimo rozsahu od –2,5m do +2,5m, čo je neporovnateľné s celou šírou „plochou“ krajinou. Cestovanie po vertikálnej osi je len snom. Napriek tomu, že spôsoby už existujú, stále ide viac o fantáziu, vieru -> emóciu. Takmer všetky vlastnosti vertikality sa týkajú psychologických hodnôt viac, než tých fyzických. Toto zahŕňa všetky faktory ovplyvňujúce časopriestor, aj keď nie sme schopní im rozumieť. Preto zostávajú mimo racionálnych hodnôt a reflektujú vo vertikalite.
Vystaviac tieto tvrdenia extrémnemu zjednodušeniu a abstrakcii, môžeme sa dopracovať k nasledujúcemu výsledku:
Celá široká horizontalita reprezentuje racionalitu. Samotná vertikálna dimenzia reprezentuje širokú škálu emocionálnych a iracionálnych hodnôt.
Napriek tomu, že toto tvrdenie môže byť dosť pochybné, založili sme na ňom svoje architektonické pravidlo:
Všetko horizontálne bude racionálne, všetko emocionálne bude vertikálne.
Takto získame úplne novú kvantifikovateľnú premennú, reprezentujúcu všetky iracionálne hodnoty – pocitovú os. Pocitová os nie je len skalárnou hodnotou výšky priestoru. Zahŕňa všetky kvality vertikálnych povrchov, objemov a prázdnych priestorov. Vizuálna interpretácia emócie je ornament. Keďže vertikalita je emočná, ornament musí byť vertikálny. Emócie sú vysoko osobné, preto ornament musí byť personalizovaný. Architekt, ako priestorový programátor, je dostatočne skúsený na to, aby vedel stanoviť skalárnu hodnotu – výšku – pocitovej osi. Napriek tomu, ornament je stále doménou užívateľa. Spôsob personalizácie tak, ako aj skalárna výška, závisí od určitého počtu binárnych faktorov
Určenie hodnôt týchto faktorov pre každú priestorovú funkciu, vytvára komplexný priestorový systém, spĺňajúci fyziologické aj psychologické potreby užívateľa. 
back to top