6/03/2010

Dom Agh

Čo * Rodinný dom Ágh
Kde * Nové Zámky * Tatranská ul.
Ako * Individuálne bývanie so špecifickými podmienkami na úzkom pozemku
Kedy * Návrh 2010 
Status * V realizácii

Pozemok o rozlohe 525 m2 sa nachádza v kompaktnej uličnej zástavbe
Tatranskej ulice, ktorá ukončuje štvrť individuálnej bytovej zástavby a prechádza do zástavby bytových domov sídliskového charakteru z polovice 90tych rokov. Hlavný prístup je orientovaný z južnej strany, odkiaľ sa úzky profil pozemku ťahá smerom k severu, z troch strán oklopený susednými pozemkami.
Vzhľadom na úzky profil, navrhujeme rodinný dom Ághovcov osadiť v severnej
časti pozemku a vytvoriť tak základ pre 3 rôzne formy záhrady:
1 * Predná južná záhrada * Odstúpená garáž ponecháva miesto na parkovanie
pre hostí. Malá záhrada s drevenou terasou, ktorá prislúcha hlavnej dennej časti
domu, slúži ako prvý kontakt s domom, zóna spoločenských aktivít majiteľov –
polosúkromný priestor.
2 * Stredná časť – átrium * Drevená terasa so stromom uprostred, v letných
mesiacoch plní funkciu rozšírenia dennej časti do priestoru zovretého troma traktmi domu a plotom – átria. Zóna súkromných aktivít majiteľov domu – súkromný priestor.
Otvor sa v letných mesiacoch môže čiastočne zastrieť plachtou, ktorá chráni pred
slnečnými lúčmi
3 * Severná záhrada * malá záhrada, skôr charakteru technického dvora.
Dom je átriový v tvare U na hrane pozemku. Požadovaný objem a pôdorysné
riešenie obsadili pozemok do veľkej miery. Navrhované tvarovanie zmenšuje mierku, delí dom na tri časti. 3 krídla, 3 strechy, 3 malé domy. 3 záhrady. Od nástupu pôsobí dom ako malý vidiecky dom, v skutočnosti je za ním stredne veľký átriový dom so svojimi priestormi, priehľadmi, záhradami a vzťahmi medzi nimi.
 
back to top