6/07/2010

Club Dosca

Čo * Club Dosca
Kde * Nové Zámky
Ako * Interiér mulitžánrového nočného klubu
Klient získal do prenájmu priestor bývalej odevnej výroby. Zvonku všedná budova má podnecujúci stavebný interiér. Úlohou bolo zmeniť suterén na pulzujúci tanečný klub, klubové divadlo, pub, galériu, miesto prednášok.
Kedy * Návrh 2009
Status * Realizácia 2010

Každá aktivita má iný priestorový nárok, preto aj priestor klubu má možnosť meniť svoju plochu pomocou pohyblivých stien, v ktorých sa nachádza sedenie (to i to). Stabilnú časť v priestore majú konštrukčne nezávislé vostavby. Nový parazitický vstup umožňuje prístup do suterénu priamo z ulice. Kónicky tvar vťahuje ľudí do interiéru. Vostavba vstupu je jedna hmota spolu s kontrolou vstupu a malým lounge (to i to). Vostaba baru je spojená s VIP sedením pre najlepšiu obsluhu (to i to). Vostavba pre DJ na konci priestoru je pódiom spojená so súkromným sedením pre účinkujúcich (to i to). Oproti baru je navrhnutá lavica bez operadiel prístupná z oboch strán. Veríme, že lavica prinesie rozšírenie priestoru na komunikáciu. Niektoré priestory sú čiastočne oddelené pomocou nasvietených PVC zásten, ktoré sa často používajú v priemysle. Jednu z častí priestoru určeného na sedenie navrhujeme ponechať na iných. Atypické a kreatívne riešenia stoličiek, lavíc, stolov, sedenia od mladých dizajnérov zmenia návrh na odlišný od ostatných. Stála expozícia dizajnérov, originálne sedenie v podniku (to i to).

 
back to top